FANDOM


פיטה מלראק הוא אחד הדמויות הראשיות בטרילוגיה משחקי הרעב, הוא מגיע ממחוז 12. הוא נבחר בטקס האסיף כ"מיועד" ביחד עם קטניס [1](לאחר שהתנדבה להחליף את אחותה ) לתחרות השנתית של משחקי הרעב 74. אשר מתרת התחרות היא לאסוף את כל הילדים בזירה ולהראות להורים כי הם מסוגלים להרוג להם את הילדים בשניות והם אינם מסוגלים לעשות דבר (זכר לתקופות השחורות) יש חובה על כל פאנם לצפות במשחקים. קטניס ופיטה מנצחים ביחד, למרות שבדרך לא חוקית. יש להם מערכת יחסים מסובכת לאורך כל הסדרה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.