FANDOM


היימט'ץ אברנטי היה המנצח היחיד במשחקי הרעב בסבב החמישים, והשתתף כמיועד ממחוז 12.מכיוון שהיה המנצח היחיד החי מהמחוז, הוא עבד בתור מדריך המיועדים ובתחילת המרד הצטרף למורדים. היימטיץ' נוהג להתשכר בקלות ורוב הזמן אינו פיכח.